Рысалдиева А.Е. Халықаралық жария құқықтың өзекті мәселелері (дəрістер жинағы)

rysaldieva_halykaralyk_zhariya