Информатика

Информатика

Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
Бубнов А.А.
Перейти 
Ақпараттық технологиялар
Гохберг Г.С., Зафиевский А.В., Короткин А.А.
Перейти 
Желілік әкімшіліктендіруді ұйымдастыру 
Баранчиков А.И. Громов А.Ю.
Перейти 
Ақпарат тарату желісі мен жүйесі
Костров Б.В., Ручкин В.Н.
Перейти 
Ақпараттандырудың техникалық құралдары
Гребенюк Е.И.
Перейти 
Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер
Мезенцев К.Н.
Перейти 
Операциялық жүйелер
Киселев С.В., Алексахин С.В., Остроух А.В.
Перейти 
Операциялық жүйелер және орталар
Батаев А.В., Налютин Н.Ю., Синицын С.В.
Перейти 
ЭЕМ сәулеті және есептеу жүйелері
Сенкевич А.В.
Перейти 
Цифрлық ақпаратты енгізу және өңдеу
Курилова А.В. Оганесян В.О.,
Перейти 
Электроника және цифрлық схематехника негіздері
Богомолов С.А.
Перейти 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECNOLOGIES
T.B. NURPEISOVA., I.N. KAIDASH
Перейти 
Алгоритмдеу және программалау тілдері
Бөрібаева Б.Б. Махметова А.М.
Перейти 
Python бағдарламалау тілі: Оқу құралы
Бекенова А.С.
Перейти 
Заманауи бағдарламалау тілдері
Бекенова А.С.
Перейти 
Python-да бағдарламалау. Оқу құралы
Сатмаганбетова Ж. З. Галиханов С.Г.
Перейти 
Бағдарламалау технологиялары
Сатмаганбетова Ж.З.
Перейти 
Бағдарламалау тілдері және технологиясы
Сатмаганбетова Ж.З.
Перейти 
Функционалдық-логикалық программалау және жасанды зерде жүйелері
Ахметова М.
Перейти
HTML – гипермәтінді белгілеу тілі
Андаспаева А.А., Жусипбекова Ш.Е., Баракова А.Ш.
Перейти
С бағдарламалау тілі
Brian W. Kernighan,Dennis M. Ritchie
Перейти
Заманауи басқару жүйелері. 1 Т.
Дорф Р. К., Бишоп Р. Х.
Перейти
Заманауи басқару жүйелері. 2 Т.
Дорф Р. К., Бишоп Р. Х.
Перейти
Заманауи басқару жүйелері. 3 Т.
Дорф Р. К., Бишоп Р. Х.
Перейти
JAVA технологиясы
Сапарходжаев Н.П.
Перейти
Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
Якубова М.З.
Перейти
Төртінші индустриялық революция
Шваб К.
Перейти
Жасанды интеллект
Хәкимова Т.
Перейти
Графикалық компьютерлік модельдеу
Хакимова Т.
Перейти
Ақпараттық жүйелер
Федорова Г.Н.
Перейти
Бағдарламалық модульдерді біріктіруге қатысу
Федорова Г. Н.
Перейти
Деректер қорын әзірлеу және басқару
Федорова Г.Н.
Перейти
Деректер қорыПерейти
MATHCAD-ты жоғары математикада қолдану
Тенгаева Ә.А.
Перейти
Инженерлік графика
Темербаева Ж.А.
Перейти
Программалау
С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі
Страуструп Б.
Перейти
Бағдарламалау және дерекқор негіздері
Семакин И.Г.
Перейти
Графтар теориясы
Салғараева Г.И.
Перейти
PL/SQL негіздері
Омарова У.Ш.
Перейти
Қазіргі сандық әлемдегі информатика
Нурпеисова Т.Б.
Перейти
АЖ-дегі мәліметтер базасы
Нурпеисова Ж.С.
Перейти
Мобильді қосымшаларды әзірлеу Mobile App Development 2 бөлім
Нурпеисова Г.Б.
Перейти
Мобильді қосымшаларды әзірлеу Mobile App Development 1 бөлім
Нурпеисова Г.Б.
Перейти
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Молдабекова Б.Қ.
Перейти
Басқарудағы ақпараттық технологиялар
Молдабекова Б.Қ.
Перейти
Мәліметтер базасын жобалаудың заманауи технологиялары
Тлебалдинова А.С.
Перейти
Java script-объектіге бағытталған скриптік бағдарламалау тілі
Маннапова Т. М.
Перейти
Компьютерлік желілер технологиясы
Қожамқұлова Ж. Исабаева С.
Перейти
Алгоритмдеу және программалау
Көксеген Ә.
Перейти
Ақпараттық қауіпсіздіқ негіздері
Көшкінбаева М.Ж.
Перейти
Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
Камалова Г.А.
Перейти
Бағдарламаларды әзірлеудің құрал-жабдықтары
Жармагамбетова Г.О.
Перейти
Қолданбалы бағдарламаларды әзірлеу
Жармагамбетова Г.О.
Перейти
Web технологиялар
Бөрібаев Б.
Перейти
C/C++ тілдерінде программалау
Бөрібаев Б.
Перейти
Web-технологиялар HTML және PHP тілдері
Бөрібаев Б.Б.
Перейти
Компьютерлік моделдеу негіздері
Беркінбаев К.М.
Перейти
Информатика
Беркімбаев К.М.
Перейти
Компьютерлік моделдеу
Овечкин Г.В.
Перейти
Басқару нысандарын идентификациялау тәсілдері
Оразбаев Б.Б.
Перейти
Жасанды интеллект қазіргі заманғы теория және тәжірибе 1 бөлім
Баймұхамедов М.Ф.
Перейти
Жасанды интеллект қазіргі заманғы теория және тәжірибе 2 бөлім
Баймұхамедов М.Ф.
Перейти
Робототехника, том 2
Баймухамедов М.Ф. Боранбаев С.Н.
Перейти
Робототехника, том 1
Баймухамедов М.Ф. Боранбаев А.С.
Перейти
Мехатроника
Баймұхамедов М.Ф.
Перейти
Ақпараттық жүйелердің негіздері
Аяжанов С.С. Омарова Ш.Е.
Перейти
Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру
Адамова А.Д. Омарханова Д.Ж.
Перейти
ICT пәнінен оқуға арналған терминологиялық және анықтамалық сөздікПерейти
Алгоритмдер және деректер құрылымдары
Сейкетов А.Ж. Рахимова Д.Р. Мирзахмедова Г.А.
Перейти
Амалдық жүйелер
Ерсултанова З.С.
Перейти
Компьютерлік желілер технологиясы
Исабаева С.Н.
Перейти
Әлемдік ақпараттық білім беру ресурстары
Исабаева С.Н.
Перейти
Есептеу жүйелері
Қашағанова Г.Б.
Перейти
Ақпараттық жүйелердегі деректер қорының теориясы мен тәжірибесі
Куандықова Д.Р. Утепбергенов И.Т. Хомоненко А.Д.
Перейти
Программалау
Мұқашева М.
Перейти
Паскаль тілінде программалау
Мырзахметова Б.Ш.
Перейти
C/C++ Жоғарғы деңгейлі тілде программалау
Павловская Т.А.
Перейти
Компьютерлік желілер 1
Таненбаум Э.С.
Перейти
Компьютерлік желілер 2
Таненбаум Э.С.
Перейти
Компьютерлік желілер Перейти
C/C++ тілінде программалау негіздері
Тәттібеков Қ.
Перейти
LINUX операциялық жүйесі
Утегенова А.
Перейти
Ақпараттық жүйелердегі математикалық есептеулерді орындау
Абдуллина В.З.,Мұртазина Ә.Ө
Перейти
Қолданбалы бағдарламалық пакеттер
Фуфаев Э. В.
Перейти
Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
Якубова М.З.
Перейти
Компьютерлік графика
Касымова А.Х.
Перейти
Ақпараттық қауіпсіздікті басқару
Камалова Г.А.
Перейти
Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау
Камалова Г.А., Диярова Л.Б.
Перейти
Бұлттық технологиялар негіздері
Серік М, Садвакасова А,К.
Перейти
Желілік қауіпсіздік негіздері
Кенебаева Д.Б. Бекенова Д.Б.
Перейти
Алгоритмдер, деректер құрылымы және бағдарламалау
Кенебаева Д.Б. Бекенова Д.Б.
Перейти
С++ тіліндегі есептер жиынтығы
Таукенова Л.Ж, Абдибекова Л.М. Жумабаев Е.Н.
Перейти
С++ бағдарламалау негіздері
Таукенова Л.Ж, Абдибекова Л.М. Жумабаев Е.Н.
Перейти
Бағдарламалау парадигмалары
Нуспеков Е.Л.
Перейти
1С бухгалтериядағы бағдарламалау
Таукенова Л.Ж, Абдибекова Л.М. Жумабаев Е.Н.
Перейти
Autocad 2008 автоматтандырылған жобалау жүйесі
Хамметов А. Батырханов А.Ғ.
Перейти
Бағдарламалық жобаларды басқару
Камалова Г.А. Касымова А.Х.
Перейти
Web -бағдарламалау негіздері
Ибрагимов О.М.
Перейти
Бағдарламалау тілдері және технологиялары
Кемельбекова Ж.
Перейти
Ақпаратты кодтау
Андасова Б.З.
Перейти
Қолданбалы криптография
Ибрагимов О.М.
Перейти
Компьютерлік графика
Абилдабекова Д.Д.
Перейти
Компьютерлік инженерлік графика
Аверин В.Н.
Перейти
WEB-дизайн негіздері
Айтбенова А.А.
Перейти
Ақпараттар теориясынан есептер жинағы
Самбетбаева А.Қ., Мирзахмедова Г.А., Рахимова Д.Р.
Перейти
Интернет-технологиясы
Ахметов С.Т.
Перейти
Инженерлік және компьютерлік графика, Auto CAD
Баймұханов Б.Ж.
Перейти
Ақпараттық жүйелерде мәліметтерді басқару
Байтенова Л.М.
Перейти
Операциялық жүйелер және орталар
Батаев А.В.
Перейти
Ақпараттық жүйелердің негіздері
Шакенова Н.Ж.
Перейти
Adobe InDesign бағдарламасымен жұмыс жасау мәтін және графика
Чыншаева Н.Т.
Перейти
Информатиканы оқыту әдістемесі
Қойбағарова Т., Ельтинова Р.
Перейти
Информатиканы оқыту әдістемесі
Бидайбеков Е.Ы.
Перейти
Жеке компьютерлердің, шалғай құрылғылар мен жабдықтардың бағдарламалық жасақтамасын жаңғырту
Богомазова Г.Н.
Перейти
Қолданбалы бағдарламалық пакеттер
Фуфаев Э.В.
Перейти
Алгоритмдеу және программалау тілдері
Көксеген Ә.Е.
Перейти
Электроника негіздері
Берикашвили В.Ш.
Перейти
Электроника және микроэлектроника негіздері
Шамшиметов Ф.Т.
Перейти
Компьютерлік жүйелер архитектурасы
Тынымбаев С.Т.
Перейти
Компьютерлік графика және дизайн
Тозик В.Т.
Перейти
Ақпараттық технологиялар және есептеу физикасыПерейти
Алгоритм және оның мүмкіндіктеріПерейти
Зияткерлік ақпараттық жүйелер
Дубинец Н.А.
Перейти
Сенім көрсетілген компьютерлік жүйелердің қауіпсіздік критерийлері
Жантасова Ж.З.
Перейти
Инженерлік графика
Муравьев С.Н.
Перейти
Операциялық жүйелердің ұйымдастырылуы
Сейлова Н.А.
Перейти
Бағдарламалық өнімдерді әзірлеу технологиясы
Рудаков А.В.
Перейти
Өндірісті автоматтандыру бойынша техникалық шешім
Гапеев В.В.
Перейти
Компьютерлік және математикалық модельдеу
Нысанов Е.А.
Перейти
Қуатты Электроника
Мохан Н.
Перейти
Кəсіби қызметтегі ақпараттық технологиялар
Михеева Е.В.
Перейти
Информатика
Михеева Е.В.
Перейти
Есептеу жүйелері мен желілерін ұйымдастыру
Адамова А.Д.
Перейти
Компьютердің бағдарламалық-аппараттық қамтамасыз етілуін баптау
Асильбеков К.Т.
Перейти
Компьютердің аппараттық жасақтамасыПерейти
Информатика
Джумагалиева А.М.
Перейти
Робототехниканы ROBOTIS жүйелерімен зерттеу
Чи Н. Тай
Перейти
Микроэлектроника және мобильді құрылғылар
Калаев Д.Н.
Перейти
Есептеу жүйелерінің архитектурасы және ұйымдастырылуы
Кашаганова Г.Б.
Перейти
MS EXCEL-де бизнес-моделдеу және экономикалық есептеулер
Есбулатова А.Ж.
Перейти
Ақпарат және энтропия теориясы
Иманбаева А.К.
Перейти
Web – технологияда анимация құру
Қасымова А.Х. Маннапова Т.М.
Перейти
Амалдық жүйелер
Ерсултанова З.С.
Перейти
Ақпараттық қауіпсіздік негіздері
Көшкінбаева М.Ж.
Перейти
Ақпараттық жүйелердегі деректер қорының теориясы мен тәжірибесі
Куандыкова Д.Р.
Перейти
Программалау С++ тілін пайдалану қағидалары мен тәжірибесі. 2 т
Страуструп Б.
Перейти
Деректер қоры..Перейти
HTML – гипермәтінді белгілеу тілі
Андаспаева А.А.
Перейти
Руtһоп тілінде программалау негіздері
Халыкова Г.З.
Перейти
Желілік әкімшіліктендіруді ұйымдастыру.
Баранчиков А.И.
Перейти
“Statistica” жүйесінде мәліметтерді талдау
Айдынов З.П.
Перейти
3D модельдеу және анимация.
Абдыкеримова Э.А.
Перейти