География

География

Халықаралық туризм географиясы
Аяпбекова А.Е. Демеуов А.Б.
Перейти 
Географиялық практикалар өткізуге арналған нұсқаулықтар
Н. Байшалов., Д.С. Ержигитова
Перейти 
Ақжайық ауданының табиғат мұрасы мен физика-географиялық жағдайы
Кайіпкалиева Г.С.
Перейти 
Географияны оқыту мәселесі
Ақашева Ә.С., Дүйсебаева К.Ж.
Перейти 
Географияны оқыту
Нұрғазина А.С.
Перейти 
Географияны оқытуда техникалық оқу құралдарын пайдалану
Канафин Ж.Ә.
Перейти 
Аэрокосмостық географиялық зерттеулер тәсілдері
Жақатаева Б.Т.
Перейти 
Геожүйені құраушы топонимдер
Аяпбекова Ә.Е.
Перейти 
Ландшафтық дизайн
Абаева Қ.
Перейти
Жерді цифрлық әдіспен зерттеу
Алинов М.Ш.
Перейти
Жерлерді ландшафттық экологиялық негізде бағалық аймақтаудың ерекшеліктері
Ахметов Е.
Перейти
Палеонтология және тарихи геология
Байбатша Ә.
Перейти
Картография мен топография негіздері
Бақтыбекова Ш.Б.
Перейти
Қазақстанның физикалық географиясы
Бейсенова Ə. С.
Перейти
Экологиялық картографиялау
Бексеитова Р.Т.
Перейти
Гидрология
Губашева Б.
Перейти
Ландшафттану және табиғи-техногендік кешендер
Есмұрзаева А.Қ.
Перейти
Жалпы жертану
Әбілмәжінова С.Ә.
Перейти
Дүние жүзінің саяси картасыПерейти
Жер мониторингі
Әліпбеки О.
Перейти
Топонимика
Каймулдина К.Д.
Перейти
Дүниежүзінің табиғат ресурстары географиясы
Мазбаев О.Б.
Перейти
Ландшафттану
Мамирова К.
Перейти
ҚР жер қорының қазіргі жағдайы
Нүсіпова Г.Н.
Перейти
Тұрғындар географиясы 2014 ж.
Сергеева А.
Перейти
Тұрғындар географиясы 2020 ж.
Сергеева А. М.
Перейти