Филология

КАЗАК  ФОЛЬКЛОРЫН  ЗЕРТТЕУ МЭСЕЛЕЛЕР1:  XX  ГАСЫРДЫЦ Б1Р1НШ1  ЖАРТЫСЫперейти
( Қыз Жібек ) жырының тіл мен стилі
Турышев  Айтмухамет  Касымбайулы
перейти
Жорық Жырлама
Махамбет
перейти
Шоқан және “ Манас” Әлкей Марғұланперейти
Шәкәрімнің Саяси – құқықтық қөзқарастарыперейти
Өлең сөздің патшасы зерттеулер
Мәшһүр Ж.К.
перейти
Ақиқат пен Аңыз ( роман )
Әзілқан Нұршайықов
перейти
АБАЙДЫҢ СӨЗ ӨРНЕГІ
Рәбиға Сыздықова
перейти