Экономика

Экономика

Эконометрика
Рахметов Р.Ө.
Перейти 
Макроэкономика
Баспакова А.Д.
Перейти 
Макроэкономика
Мұхамедиев Б.М.
Перейти 
Микроэкономика
Мұхамедиев Б.М.
Перейти 
Экономикалық болжау
Сегізбаева Д.Ү., Бектова Қ.Н.
Перейти 
Экономика негіздері
Әубәкіровa Ж.Я.
Перейти 
Макроэкономика
Доғалов А.Н., Досмағанбетов Н.С.
Перейти 
Халықаралық экономика
Наренова А.Н.
Перейти 
Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау
Ашимова И.Д.
Перейти 
Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау
Баймукашева Ж.З.
Перейти 
Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдау
Заманбеков Ш.З.
Перейти 
Экономикалық талдау
Кенжебекова Д.С.
Перейти 
Экономикалық-математикалық әдістер
Н. Ш. Альжанова., Х. К. Сәбит
Перейти 
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Б.Серіков
Перейти 
Шетелдердегі экономиканы мемлекеттік реттеу
Б.Б. Салимжанова
Перейти 
Инновациялық экономика негіздері
Б.С.Мырзалиев., М.Ж.Дюсегалиев., Б.М.Дюсегалиева
Перейти 
Акционерлік қоғам экономикасы және басқару
Жанат Мырзабек
Перейти 
Экономика негіздері
Ахметжанова Б.Қ.
Перейти 
Инновациялык жобаларды басқару
Бакирбекова А.М .
Перейти 
Технологиялық инновациялардағы стратегиялық менеджмент
Шиллинг Мелисса А.
Перейти 
Стратегиялық менеджмент
Бердалиев К. Б.
Перейти 
Стратегиялық менеджмент
Купешова С.
Перейти 
Инновациялық менеджмент
Купешова С.
Перейти 
Стратегиялық менеджмент негіздері
Джон Э. Гэмбл
Перейти 
Адам экономикасы
Кайкен Ж.Б. ж.б.
Перейти 
Аймақ экономикасы
Кайкен Ж.Б., ж.б.
Перейти 
Кіші (микро) және үлкен (макро) экономикалық талдауы
Кайкен Ж.Б.
Перейти 
Орман шаруашылығының экономикасы
Кайкен Ж.Б.
Перейти 
Экономикалық қауыпсыздандыру
Кайкен Ж.Б.
Перейти 
Жасыл технологиялар / Зеленые технологии
Алинов М.Ш.
Перейти 
Тәуекелдерді басқару
Алинов М.Ш.
Перейти 
Қазақстан Республикасындағы сауда осалдылығының алдын – алу стратегиясы
Аманбаева А.А.
Перейти 
Экономикалық талдау
Андыбаева Г.Т., Канабекова А.К., Абитова А.К.
Перейти 
Экономикалық талдау
Аманова Г. Садуақасова К.
Перейти 
Экономикалық талдау
Бахыт Е.Б
Перейти 
Экономикалық талдау негіздері
Оралбаева Ж.З.
Перейти 
Бизнесті бағалау
Асқарова Ж.А.
Перейти 
Бизнесті бағалау
Жазыкбаева Г.К.
Перейти 
Бағалау
Кайкен Ж.Б., Аманбаева А.А., Джандыбаев Т.М., Тахтаева Р.Ш
Перейти 
Әлеуметтік-экономикалық жоспарлау және болжамдау
Байтаева Г.Р., Бекметова А.К.
Перейти 
Экономиканы мемлекеттік реттеу: шетелдік тәжірибе
Бауэр М.Ш., Агумбаева А.Е.
Перейти 
Экономикалық теория
Доғалов А. Н., Досмағанбетов Н. С.
Перейти 
Экономикалық теория
Әкімбеков С.
Перейти 
Экономикалық теория
Карипова М.Р.
Перейти 
Экономикалық теория
Мәуленова С.
Перейти 
Еңбекті қорғау: оқу құралы
Ə.С. Асқарова, С.Ə. Бөлегенова, О.А. Лаврищев, С.Ə.
Перейти 
Еңбекті қорғау
Төлепов М. Рахимова Б.
Перейти 
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері
Атажанов И.И.
Перейти 
Аймақтық экономика
Әубәкірова Ж., Кұдабаева Ж.
Перейти 
Экономикалык теория (базалық курсы)
Жуманбаева Т.К., Шаймерденова Р.Т., Оснк Ю.И.
Перейти 
Эконометрика
Тіреуов Қ.М., Ахметов Қ.А., Асаев Р.А.
Перейти 
Топтар (кластер) экономикасы.
Кайкен Ж.Б., Тахтаева Р.Ш., Уанова Ж.М., Шаяхметова Л.М.
Перейти 
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Серіков Б.
Перейти 
Экономиканы мемлекеттік реттеу
Сүлейменов Ж.
Перейти 
Экономиканы мемлекеттік реттеу.
Жатқанбаев Е.Б.
Перейти 
Аймақтық экономика және басқару.
Елшибекова Қ.Ж.
Перейти 
Аймақтық экономиканы басқару
Мұхтарова Қ.С. Смағұлова Г.С.
Перейти 
Жасыл экономика негіздері
Әлинов М.Ш.
Перейти 
Кәсіпорын экономикасы.
Баймұхашева М.Қ.
Перейти 
Кәсіпорын экономикасы
Давильбекова Ж.Қ.
Перейти 
Кәсіпорын экономикасы
Еркебалаева В.З.
Перейти 
Кәсіпорын экономикасы
Оразалин К.Ж.
Перейти 
Корпоративті басқару
Ералина Э.М.
Перейти 
Өнеркәсіп экономикасы
Ертаев К.Е. Теңізбаева Д.С.
Перейти 
Табиғатты пайдалану экономикасы
Мұқаұлы С., Сатбаева Г.С. Алтеева Н.К.
Перейти 
Эконометрика бойынша есептер жинағы
Үсіпбаева М.Е.
Перейти 
Эконометрика
Исмаилова Р.Т.
Перейти 
Эконометрика пәні бойынша практикум
Усбанова Г.Ш. Шайкин Д.Н
Перейти 
Инновациялық жобаларды басқару
Бакирбекова А.М.
Перейти 
Трейдер – 21 ғасыр мамандығы
Рахимова Г.А. , Саренова Г.Д. Абжаков Т.Д.
Перейти 
Әлеуметтік менеджмент
Зұлхарнай А.Н.
Перейти 
Сапа менеджменті жүйелері
Ахметова С.О.
Перейти 
Маркетингтік зерттеулер
Қарғабаева С.
Перейти 
Маркетингттің замануи бағыттары
Бейжанова А.Т.
Перейти 
Маркетинг және менеджмент негіздері
Камзина Г.А.
Перейти 
Маркетинг негіздері
Котлер Ф.
Перейти 
Халықаралық маркетинг
Көкебаева А.М.
Перейти 
Корпоративтік басқару
Искаков Б.М.
Перейти 
Бизнеске кіріспе
Қадырбергенова А.
Перейти 
Әлем экономикасы
Сахариев С.
Перейти 
Әлеуметтік-экономикалық статистика
Әміреұлы Ы.
Перейти 
Әлеуметтік-экономикалық статистика (2012)
Әміреев Ы.
Перейти 
Кәсіпкерлік құқық
Киздарбекова А.
Перейти 
Кәсіпкерлік негіздері
Бисенғазиев М.
Перейти 
Микроэкономика
Қалпақпаева Ж.
Перейти 
Микроэкономика
Құдайбергенова К.
Перейти 
Микроэкономика
Айдарханов М.
Перейти 
Агробизнестің әлеуетін экономикалық бағалау
Сейдахметов А.С.
Перейти 
Кәсіпкерлік
Сейдахметов А.С.
Перейти 
Еңбек ресурстарын басқару
Тәжіғұлова Ж.
Перейти 
Ұлттық экономика
Сидорович А.В. Әбішев Ә.
Перейти 
Ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеу
Байгісиев М.
Перейти 
Халықаралық бизнес
Рикки У. Гриффин
Перейти 
Қаржылық және басқару талдауы
Айтанаева Ә.
Перейти 
Тұрғын үй құрылысында инвестициялық жобалауды басқару
Бекетова Қ.Н.
Перейти 
Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау
Қалдияров Д.А. Беделбаева А.Е.
Перейти 
Экологиялық менеджмент
Султанова М.Б.
Перейти 
Кадрлық менеджмент
Секенова У.З.
Перейти 
Бизнесті ұйымдастыру
Джулаева А.М.
Перейти 
Қазақстандағы шағын және орта бизнес менеджменті
Балкибаева А.М.
Перейти 
Өндірісті ұйымдастыру
Дәуренбекова Ә.Н.
Перейти 
Басқарушылық талдау
Джаншанло Р.Е.
Перейти 
Бизнес және заң
Николас Джеймс
Перейти 
Логистика
Дудар Т.Г.
Перейти 
Кәсіпорынның ақпараттық логистикасы
Кулик В.Б.
Перейти 
Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру
Елшібаев Р.Қ.
Перейти 
Мемлекеттік – жеке меншік әріптестік
Ержанова Ж.К.
Перейти 
Мемлекеттің инновациялық саясаты
Казамбаева А.М.
Перейти 
Халықаралық экономика
Казамбаева А.М.
Перейти 
Халықаралық экономика және халықаралық коммерциялық іс
Нурпеисова Ә.К.
Перейти 
Салааралық экономика
Кудайбергенова З.У.
Перейти 
Шығындарды басқару
Құнанбаева Д.Ә.
Перейти 
Статистика
Шоқаманов Ю.К.
Перейти 
Өндірістік менеджмент
Хусаинов Б.М.
Перейти 
HR-менеджментке кіріспе
Ник Уилтон
Перейти 
АӨК лизингі
Турекулова Д.М.
Перейти 
Сапаны басқару
Таракбаева Р.Е.
Перейти 
Кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері және экономика салалары
Султанбеков М.Б.
Перейти 
Экономика және өндірісті ұйымдастыру
Сарбасаова А.Қ.
Перейти 
Халықаралық экономика
Рахимова С.А.
Перейти 
Жаһандық логистикалық жүйелер
Разакова Д.И.
Перейти 
Өнім сапасын басқару. Сапа менеджментінің әдістері мен тәсілдері
Бөлегенова С.Ә.
Перейти 
Стратегиялық менеджмент
Мухтарова К.С.
Перейти 
Сапаны басқару
Мендебаев Т.М.
Перейти 
Статистика
Махамбетов Н.Ә.
Перейти 
Нарықтық экономика
Мамбетов У.Е.
Перейти 
Экономикалық статистика
Қазбекова Қ.Қ.
Перейти 
Мемлекеттік басқарудың теориясы мен тәжірибесі
Мырзагелді К.
Перейти 
Мемлекеттік қызмет және басқару
Кенжетаева Г.К.
Перейти 
Мемлекеттік басқарудың теорясы мен тәжірибесі
Кемел М.
Перейти 
Мемлекеттік және жергілікті басқару
Мұхтарова Қ.
Перейти 
Кәсіпорын экономикасы
Кунязов Е.К. Ахметова Д.Д.
Перейти 
Корпоративті басқару: Қазақстандық мазмұн
Филин С.А.
Перейти 
Контроллинг және статистикалық тәуекелдерді басқару
Левкин Г.Г.
Перейти 
Экономикалық теория
Маженова Н.А.
Перейти 
Шағын және орта бизнесті қаржылық қолдау әдістері
Акпанова А.К.
Перейти 
Қаржылық тәуекелдерді басқару
Анафияева Ж.А.
Перейти 
Мемлекеттік әкімшілік басқару жүйесіПерейти 
Инклюзивті көшбасшылық
Sweeney Ch.
Перейти 
Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнесті басқару
Аубакирова Д.Е.
Перейти 
Фирмаішілік жоспарлау
Баймукашева Ж.З.
Перейти 
Рыноктық инфрақұрылым
Бимендиева Л.А.
Перейти 
Менеджмент
Гриффин Р.
Перейти 
Дағдарысқа қарсы басқару
Домалатов Е.Б.
Перейти 
Мемлекеттік және жергілікті бюджетті бақылау
Казамбаева А.М.
Перейти 
Қазіргі бизнес-коммуникация
Бове К.
Перейти 
Инвестиция негіздері
Асилова А.С.
Перейти 
Оксфорд экономика сөздігі.
Блак Д.
Перейти 
Жобаларды басқару.
Абдраманова Г.Ж.
Перейти 
Брендинг.
Баранова Н.А.
Перейти 
Кәсіпорын экономикасы және кәсіпкерлік құқықтың негізгі аспектілері.
Нурпеисова А.К.
Перейти 
Өндіріс үдерісінің эргономикасы.
Демеген А.А.
Перейти