Дисциплины

Экономика

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері

Экология және тіршілік қауіпсіздігі

Кәсіпкерлік

Көшбасшылық

Филология

Культурология

Инновациялық сезімталдық

Шығармашылық жоба

Академиялық хат

Іскерлік этика

Кәсіпкерлік және тәуекел

Жобалық менеджмент

Экономикалық теория

Макроэкономика және микроэкономика

Эконометрика

Экономикадағы математика

Кәсіби шетел тілі

Кәсіби қазақ (орыс) тілі

Латын графикасы негізіндегі қазақ тілінің емле ережелері

Қаржыға кіріспе

Дүниежүзілік қаржы нарығы

Статистика және статистикалық талдау

Сақтандыру

Баға және баға белгілеу

Кәсіпорынның баға саясаты

Менеджмент

Корпоративтік басқару

Бағалаудың теориялық негіздері

Кадастрдың теориялық негіздері

Бухгалтерлік есеп және аудит

Бухгалтерлік есеп тарихы

Эконометрика

Экономикалық процестерді математикалық модельдеу

Электронды кестелер құралдары арқылы деректерді өндеу

Excel практикумы

Жер кадастры және жерді бағалау

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді бағалау

Зияткерлік меншікті және материалдық емес активтерді бағалау

Авторлық құқық және патенттеу

Экономика және жылжымайтын мүлікті басқару

Жылжымайтын мүлік экономикасы

ҚР Ұлттық бағалау стандарттары

Бағалаудың халықаралық стандарттары

Бизнесті бағалау

Ипотекалық кредит беру үшін жылжымайтын мүлікті бағалау

Бағалау қызметін құқықтық реттеу

Бағалау қызметін реттеу әдіснамасы

Риэлторлық және деверлоперлік қызмет негіздері

Бағалау қызметіндегі консалтинг

Жобаларды басқару

Бизнесті жоспарлау

Машина, жабдықтар және көлік құралдарын бағалау

Құрылыс машиналары мен жабдықтарын бағалау

Жылжымайтын мүлікті бағалау

Жылжымайтын мүлікті қаржыландыру

Кәсіпорынның мүлігін бағалау

Кепілді мүлікті бағалау

Коммерциялық жылжымайтын мүлікті бағалау

Мүлікті бағалау және түгендеу есебі

Елді мекендердің жерлерін бағалау

Елді мекендердің аумағын жоспарлау, орналастыру және жер кадастры