2022 год:

ФИОССЫЛКА
Ғылымның өзекті мәселелері. Халықаралық ғылыми-практикалық конференция том 1. 17-18.04.2022ССЫЛКА
Жастар білім ғылым өзекті мәселелер, жетістіктер мен инновациялар. Халықаралық ғылыми практикалық конференция мат. том 1. 21-22.04.2022ССЫЛКА
Ғылымның өзекті мәселелері жас зерттеушілердің көзқарасы. Халықаралық ғыл.-практ конференции том 2 . 17-18.04.22ССЫЛКА
Жастар білім ғылым: өзекті мәселелер, жетістіктер мен инновациялар. Халықаралық ғыл.-практ конференция том 2. 21-22.04.22ССЫЛКА
Ғылымның өзекті мәселелері: жас зерттеушілердің көзқарасы. Халықаралық ғыл.-практ конференц. том 3. 17-18.04.22ССЫЛКА
Ғылымның өзекті мәселелері: жас зерттеушілердің көзқарасы. Халықаралық ғыл.-практ. конференц. том 4. 2022ССЫЛКА