Әдебиет

Әдебиет

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ
Искакова Ж.М., Симбаева С.О.
Перейти 
ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ӘДЕБИЕТІ
Рахимбаева Г.К., Искакова Ж.М.
Перейти 
Тәуелсіздік Кезеңі және Қазақ Әдебиеті ( оқу құралы )
Қ. Әбдезұлы
Перейти 
Әлем Әдебиеті Хрестоматия 1
Темірхан Тебегенов
Перейти 
АБАЙДЫҢ СӨЗ ӨРНЕГІ
Рәбиға Сыздықова
перейти
Шоқан және “ Манас”
Әлкей Марғұлан
перейти
Ақиқат пен Аңыз ( роман )
Әзілқан Нұршайықов
перейти
Өлең сөздің патшасы зерттеулер
Мәшһүр Ж.К.
перейти
КАЗАК  ФОЛЬКЛОРЫН  ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ:  XX  ғасырдың бірінші жартысы
Н.К . Жустов
перейти
Жорық Жырлама
Махамбет
перейти
Қазақ фольклорының типологиясы
Сейілбек Сакен
перейти
Орхон жазбалары және фольклор
Алтынбеков Қ.С.
перейти
Мәшhур Жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің сөз өнері
Қожахметова Б.Р.
перейти
Поэзия тіліндегі фразеологиялық тіркестердің көріктеу құралдары
А. Қайыпбаева
перейти
Міржақып Дулатұлы
Джумабаев Н.М.
перейти
Махаббат қызық мол жылдар
Нұршайықов Ә.
перейти
Әдебиеттануға кіріспе.
Байтанасова Қ. М.
перейти
Әдебиеттану ғылымына кіріспе.
Қалшабек А.
перейти
Қазақ халық ауыз әдебиеті эпостағы мотив түрлері.
Айтбайқызы Н.
перейти
Ежелгі дәуір әдебиетіндегі көне түркілік сарын.
Ержанова Ж.А.
перейти
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті.
Әміренов Ә.Д.
перейти
Көркем мәтін семантикасы.
Жусанбаева С.
перейти
ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеттану ғылымы.
Смағұлов Ж.
перейти
Дәстүр мен жаңашылдық тоғысындағы тіл және әдебиет мәселелеріперейти
Әдебиет теориясы.
Айтмұхамбетов Ж.Ә.
перейти
Әдебиет – жан нұры.
Ахмади Ж.
перейти
Әдеби үдеріс.
Мәдібай Қ.Қ.
перейти
Әдебиет тарихын дәуірлеудің теориялық негізі.
Еспенбетов А.С.
перейти
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті.
Тлеубекова Б.Т.
перейти
Қазіргі қазақ әдебиеті даму үрдістері есімдер мен оқиғаларперейти
Ежелгі және хандық дәуір әдебиеті.
Қадыров Ж.Т.
перейти
Әдебиеттaнудың өзекті мәселелері.
Пірәлі Г.Ж.
перейти
Әлем әдебиеті.
Дуйсенбиева Г.А.
перейти
Қазіргі кезең әдебиеті.
Тұрысбек Р.С.
перейти
Əдебиет теориясының мəселелері.
Ысмайлов Е.
перейти
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі.
Жұмақаева Б.Д.
перейти
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі.
Тілеуова А.З.
перейти
Кәріпжанова А.О. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесіперейти
Тасмағамбетова З.Ж. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихыперейти
Тілепов Ж. ХIV-XX ғасыр басындағы қазақ әдебиетіперейти
Әдеби-сын. Бірінші-кітапперейти
Тарақов Ә.С. Әлем әдебиеті және көркем аударма.перейти
Утешова А.Ж. Сөйлеу мәдениеті.перейти
Умарова Г.С. Қазақ сөз өнеріперейти
Ілияс мұрасы және алаштану мәселелері. республикалық ғылыми тәжірибелік конференция материалдарыперейти
Байтұрсынов оқулары – 2019. Конференция материалдарыперейти
Әбдиманұлы Ө. Алаштың азатшыл әдебиетіперейти
Мәдібаева Қ. XX ғасыр басындагы қазақ әдеби сыны.перейти
Елубаева М.С. Ұлы дала ақын-жырауларының тағылымдық мұралары (ХV-ХVІІІ ғғ.)перейти
Мамыт А. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесіперейти
Ысқақұлы Д. Қазақ әдеби сынының тарихыперейти
Асқарова А.Ш. Қaзaқ әдеби сыны. Теория, тaрихи мәселелері және оқыту методикасыперейти
Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры.перейти
Сейітжанұлы З. Қазақ халық әдебиеті.перейти
Әбелдаев Ж.Ә. Танзимат кезеңіндегі түрік әдебиеті.перейти
Рахманова Н.М. Қазіргі қазақ әдебиеті (20 –30 жж.)перейти
Шегебаев П. Қазақ музыка әдебиеті.перейти
Есембеков Т. Қазақ фольклоры мен әдебиеті бойынша мәтін талдау сабақтары.перейти
Қыдыр Т.Е.
Дешті қыпшақ даласындағы ислами әдебиет (Х-ХV) (Ислам, иман және
ихсан мәселелерінің жырлану ерекшеліктері)
перейти
Әбілұлы М. Казақ әдебиетіндегі діни-исламдық поэзия.перейти
Сейітжанұлы З.Н. Қазақтың көне эпосы.перейти
Анесова А.Ж. Ж. Аймауытовтың шығармашылығының рухани мұраларын пайдалаудың теориялық негізі.перейти
Абайтану, Махамбеттану.перейти
Момынова Б. Шәкәрім поэзиясының тілі.перейти
Омаров А. Бүгінгі күнгі Абайтану.перейти
Қобланов Ж.Т. Шығыс әдебиетінің тарихыперейти
Сейдімбек А. Қазақтың ауызша тарихыперейти