Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы Қысқаша статистикалық бюллетень

Б_01_02_М-01_2021-каз