Халықаралық жария құқығы пәні бойынша 050301- Заңтану‖ мамандығының студенттер үшін силлабус

abdimusaev.xaljarkuk