Ағылшын тілі

Ағылшын тілі

А. П. ГОЛУБЕВ, А. П. КОРЖАВЫЙ, И.Б.СМИРНОВА ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДЫҚТАРҒА АРНАЛҒАН АҒЫЛШЫН ТІЛІПерейти 
А. П. ГОЛУБЕВ, Е. И. БЕССОНОВА, И. Б. СМИРНОВА «ТУРИЗМ» МАМАНДЫҒЫНА АРНАЛҒАН АҒЫЛШЫН ТІЛІПерейти