Әдебиет

Әдебиет

Искакова Ж.М., Симбаева С.О. ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІПерейти 
Рахимбаева Г.К., Искакова Ж.М. ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ӘДЕБИЕТІПерейти 
Тәуелсіздік Кезеңі және Қазақ Әдебиеті ( оқу құралы )
Қ. Әбдезұлы
Перейти 
Әлем Әдебиеті Хрестоматия 1
Темірхан Тебегенов
Перейти 
АБАЙДЫҢ СӨЗ ӨРНЕГІ
Рәбиға Сыздықова
перейти
Шоқан және “ Манас” Әлкей Марғұланперейти
Ақиқат пен Аңыз ( роман )
Әзілқан Нұршайықов
перейти
Өлең сөздің патшасы зерттеулер
Мәшһүр Ж.К.
перейти
КАЗАК  ФОЛЬКЛОРЫН  ЗЕРТТЕУ МЭСЕЛЕЛЕР1:  XX  ГАСЫРДЫЦ Б1Р1НШ1  ЖАРТЫСЫ
Н.К;. Жустов
перейти
Жорық Жырлама
Махамбет
перейти
Сәкен С. И. Қазақ фольклорының типологиясыперейти
Орхон жазбалары және фольклорперейти
Мәшhур Жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің сөз өңері перейти
А. Қайыпбаева Поэзия тіліндегі фразеологиялық тіркестердің көріктеу құралдары /М.Жұмабаев, І.Жансүгіров шығармалары бойынша/перейти
Джумабаев Н.М. Міржақып Дулатұлыперейти