Информатика

Информатика

АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК НЕГІЗДЕРІ А.А БубновПерейти 
АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР Г.С. ГОХБЕРГ, А.В. ЗАФИЕВСКИЙ, А.А. КОРОТКИНПерейти 
Желілік әкімшулуктендіруді ұйымдастыру  А.И Баранчиков А.Ю ГромовПерейти 
АҚПАРАТ ТАРАТУЖЕЛІСІ МЕН ЖҮЙЕСІ Б.В.КОСТРОВ, В.Н.РУЧКИН Перейти 
АҚПАРАТТАНДЫРУДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ О.Б.ЛАВРОВСКАЯПерейти 
АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР К.Н.МЕЗЕНЦЕВПерейти 
КИСЕЛЕВ С. В., АЛЕКСАХИН С. В., ОСТРОУХ А. В. ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРПерейти 
А. В. БАТАЕВ, Н.Ю.НАЛЮТИН, С. В. СИНИЦЫН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЖӘНЕ ОРТАЛАРПерейти 
А.В.СЕНКЕВИЧ ЭЕМ СƏУЛЕТІ ЖƏНЕ ЕСЕПТЕУ ЖҮЙЕЛЕРІПерейти 
А.В. КУРИЛОВА, В.О. ОГАНЕСЯН ЦИФРЛЫҚ АҚПАРАТТЫ ЕНГІЗУ ЖƏНЕ ӨҢДЕУПерейти 
С.А.БОГОМОЛОВ ЭЛЕКТРОНИКА ЖӘНЕ ЦИФРЛЫҚ СХЕМАТЕХНИКА НЕГІЗДЕРІПерейти 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECNOLOGIES T.B. NURPEISOVA., I.N. KAIDASHПерейти 
АЛГОРИТМДЕУ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛДЕРІ
Б.Б. БӨРІБАЕВА., А.М. МАХМЕТОВА
Перейти