Әдебиет

Әдебиет

Искакова Ж.М., Симбаева С.О. ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІПерейти 
Рахимбаева Г.К., Искакова Ж.М. ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ ӘДЕБИЕТІПерейти